מלחמת הנשים

"נשים תמיד התלוננו על גברים," אמר בירבל, "אבל מתברר שהטרוניות העמוקות ביותר שלהן שמורות זו לזו, מפני שבעודן מצפות מהגברים שיהיו הפכפכים, בוגדניים וחלשים, את בנות המין שלהן

Read more